เฝือกคอแบบปรับระดับได้

- วัสดุทำจาก PP

- สามารถปรับขนาดตามคอผู้ป่วย แล้วปรับได้ 4 ระดับ

- มีช่องว่าง ด้านหน้าลำคอเหมาะสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินต้องมีการเจาะคอ สามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดเฝือกตามคอออก

- สามารถเข้าเครื่องสแกนพร้อมผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องถอดเฝือกออก

- ล้างทำความสะอสดง่าย

sale@alistsupply.com , support@alistsupply.com บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด