เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานต่อเนื่องแนวตั้ง 150 LW

sale@alistsupply.com , support@alistsupply.com บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด