sale@alistsupply.com , support@alistsupply.com บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด
 
 
Untitled Document
1.สมาคมนักกำหนดอาหาร วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร


2. เข้าร่วมโครงการ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 7 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

         - รายละเอียดการส่งมอบ

1. โรงพยาบาลเถิน
ขอบคุณ โรงพยาบาลเถิน ที่จังหวัดลำปาง ที่วางใจใช้
กล่องข้าว และ รถส่งอาหารแบบมอเตอร์ไฟฟ้าของเราครับ

เพื่อช่วยลดโลกร้อน ลดการใช้ฟิล์มแลปอาหาร
ทำให้อาหารดูดีน่าทาน มากยิ่งขึ้นครับ

2. โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
3. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
4. โรงพยาบาลสันปาตอง
5. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 
 
บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด 67/170 หมู่ 11 แขวง ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 โทร 02-9421117
แฟกซ์ 02-5703404 Email. sale@alistsupply.com, support@alistsupply.com
Copyright 2012 © www.alistsupply.com All Rights Reserved. Powered by ThaiWeb