กล่องข้าว ABS

ทนได้120องศามีฝาปิดอย่างดีสะอาดน่าใช้เหมาะกับงานโรงพยาบาลช่องใส่อาหารลึกน่าทานมาก

sale@alistsupply.com , support@alistsupply.com บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด