แปรงล้างเครื่องมือชนิดทองเหลือง

ใช้ล้างเครื่องมือสแตนเลสเป็นทองเหลืองแท้ๆไม่ทำลายพื้นผิวเครื่องมือ

sale@alistsupply.com , support@alistsupply.com บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด