เสื้อกาวด์ล้างเครื่องมือชนิดใช้แล้วทิ้ง

กันน้ำได้ทั้งแขนและตัวสวมใส่สบายน้ำหนักเบาไม่ร้อนเมื่อสวมใส่

sale@alistsupply.com , support@alistsupply.com บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด