เสื้องานช่างสำหรับใช้ในโรงพยาบาล

ออกแบบให้ใส่สบายด้านหน้าเป็นซิบผ้าสวมใส่สบายเหมาะกับงานช่างทุกแผนกสามารถปักหน้าอกตามแต่ละแผนกต้องการ
sale@alistsupply.com , support@alistsupply.com บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จำกัด